Hej och välkommen till min informationssida om de risker som tobaksbruket medför

 

Jag, Per-Arne Herbertson, är opererad för strupcancer, en sjukdom som ofta orsakas av rökning.

Jag arbetar idag som informatör och i detta arbete är det av stor vikt för mig att framhålla att jag klarat mig mycket bra från sjukdomen.

Stor del av dem som drabbas får betydligt större problem än vad jag fått.

Då jag idag saknar struphuvud och stämband måste jag använda mig av en röstgenerator när jag talar, detta gör att jag får en robotliknande röst.

Dessutom andas jag genom ett hål på halsen.

En viktig uppgift för mig är att informera om och varna för de risker som tobaksbruket medför.

I mitt informationsarbete vänder jag mig till ungdomar

via skolorna.

Varje år börjar ca 30.000 personer att röka i Sverige och ca 80% av dem är ungdomar under 18 år.

Min fråga är då vem ger dem cigaretter?

Vi har ju en tobakslag som förbjuder försäljning av

tobak

till personer under 18 år.

Ca 8000 personer dör varje år i Sverige på grund av tobaksskador varför det känns mycket viktigt för mig att informera om riskerna.

Om ni i er skola eller förening önskar närmare information så hör gärna av er.

Jag föreläser i ämnet på såväl skolor som arbetsplatser.

Liksom att jag ger föreläsningar i de problem som uppstår när man försöker att komma igen efter en svår sjukdom och operation.

 

På bilden här nedan informerar jag

Kungen och Drottningen

om de problem som uppstår efter operationen.

 

Önskar ni få kontakt med mig så går det bra via följande kanaler:

Per-Arne Herbertson

Solhemsgatan 9 B, 692 33 KUMLA

Tel / Fax 019-57 19 90

Mobiltel 070-628 65 16

e-post

perarne.herbertson@swipnet.se

 

Inom Örebro län kan föreläsningar genomföras tillsammans med läkare.

Aktiv hjälp att sluta röka kan fås genom:

Tobakspreventiva enheten Regionsjukhuset Örebro

tel 019-15 48 38, 15 48 88 eller 15 48 93

 

Sidan inlagd 980428

Reviderad 99 10 15