SCHACKSÄLLSKAPET
MANHEM
TÄVLINGAR
Besökadress:
Vegagatan 20 413 09 Göteborg

Telefon:
031 - 244745

Postgiro:
422822-7

Epostadress:
ssmanhem@telia.com

Inbjudan till Vårmästerskapet 2001