God Manhem! 

Termen ”försvar” i Grünfelds försvar är egentligen bara till för att lura i svart att han är hotad! 

(GM Mihai Suba lär ut grunderna i Grünfeld!) 

NAFSET 31 -Nyhetsbrev för Schacksällskapet Manhems medlemmar-
 
Red: Håkan Warston Årgång 10                                            Nummer 3 Söndagen den 27 augusti 2000
 
MANHEMS SÄSONG 2000/2001
Kalender
Nu startar det nya årtusendets första säsong  och vi hoppas att det skall finnas något i den digra kalendern   
för alla medlemmar. Vi börjar den 5 sep. med en säsongsupptakt samt KM i snabbschack. Resten av   
kalendern för hösten hittar du härintill. Utöver de traditionella arrangemangen, dvs alla KM-tävlingarna,   
allsvenskan, vårmästerskapet så kommer vi varje torsdag kväll att anordna Club 1400 som i första hand   
riktar sig till nya medlemmar och spelare med rating under 1400. Höstens stora evenemang inom klubben   
är naturligtvis KM 2000 som börjar den 26 september. Hösten avslutas sedan med lussefest, pristutdelning   
för KM och Skinkblixten den 12 december.    

                                          Vi önskar alla varmt välkomna  
                                                         till årets spel! 

September 

  5           Säsongsstart inkl. 
                   Snabb-KM 1  
  7           Snabb-KM 2 
  8-10      Ebbe Cup 16 
12           Blixt-KM 
19           MANHEMS ÅRSMÖTE 
21            PREMIÄR: Club 1400 
25            GSFs årsmöte 
26            KM rond 1 
28            Club 1400

Polej tog sin andra seger i 
PELARO IM-schweizer 2000

I början av sommaren, närmare bestämt under tiden 14-22 juni, anordnades den femte upplagan 
av Manhems IM-schweizer turnering. Precis som förra året stod Pelaro Billeasing AB genom den 
eminente Anders Wengholms försorg som huvudsponsor och även i år ställde Kjell Zackrisson 
Skattekonsult AB upp med en vinstpremie till de spelare som vann fyra eller fler partier. Utöver 
dessa så bidrog precis som tidigare år även Schackakademien och Göteborgs Schackförbund 
till finansieringen. Årets tävling blev något rumphuggen då endast 18 spelare kom till start, delvis 
på grund av att turneringen kolliderade med en zonturnering för Baltikum. Fyra stycken titelhållare 
ställde dock upp, varav tre IM från Vitryssland med Vladimir Polej i spetsen. Den fjärde var 
turneringens enda GM Heikki Westerinen från Finland som gjorde sin tredje start i turneringen. 
Den stora besvikelsen var dock att endast två stycken manhemiter, Mats Welin och Ulf Wesslén, 
brydde sig om att ställa upp. Turneringen vanns i överlägsen stil av Vladimir Polej på 7 poäng, en 
hel poäng före turneringens stora överraskning, blott 15-årige Hans Tikkanen från LASK. Tikkanen 
delade 2-3 plats med IM V. Aleksejev. 4-5 platsen delades mellan IM S. Smetankin och GM H. Westerinen 
på 5½ poäng. Alla de manhemiter som ställde upp och hjälpte till att anordna turneringen skall ha ett stort 
och varmt tack för sina insatser! 

Övriga resultat:  6-9. P. Köhn TYS, F. Andersson Lundby SS , K. Nygren Karlskoga SK &  
M. Welin SS Manhem 5 p., 10-13. P. Carlsson Sollentuna SK, L. Cuoso Sollentuna SK,  
H-O Lahlum NOR, J. Eriksson VÖSK 4½p, 14. J-O Forsberg SKK Trollh. 4p.,  
15. T. Lönngren 3½p., 16. K. Aaltonnen Angereds SS 3p., 17. U. Wesslén  SS Manhem 1½p.,  
18. K. Jägerflod Kamraterna 1 p.

Oktober 

  1            Lag Snabb-DM 
  3            KM rond 2 
  5            Club 1400 
  8            Ind, Snabb-DM 
10            KM rond 3 
12            Club 1400 
13-15       Elitserien rond 1-3 
17            KM rond 4 
19            Club 1400 
22            Allsvenskan rond 1 
24            KM rond 5 
26            Club 1400 
31            KM rond 6 

November 

  3            Åskbollen 
  7            KM hängrond samt 
                KM i tärningsschack 
  9            Club 1400 
14            KM rond 7 
16            Club 1400 
18            Elitserien 4 
19            Allsvenskan rond 2 
21            KM rond 8 
23            Club 1400 
28            KM hängr.,Problem-KM 
30            Club 1400 
 

December 

  5             KM rond 9 
  6             KM avbrott 
  7             Club 1400 
  9             Elitserien rond 5 
10             Allsvenskan rond 3 
12             Lussefest, Prisutdelning KM   
                 samt Skinkblixten 
 

   
 

 
Red: Håkan Warston Årgång 10                                            Nummer 3 Söndagen den 27 augusti 2000

 
Ordföranden har ordet!
Juniorkalendern
En ny schacksäsong står för dörren. För mig personligen betyder det att det nu är tjugofem år sedan jag började som ungdomstränare,   
först i skola och ett år senare för klubben. På tjugofem år hinner mycket hända.   

    På den tiden var föräldrar i klubblokalen ett näst intill okänt begrepp. Enstaka lämnade och hämtade sina barn vid träningarna, 
men därvid var det.Idag håller vi återkommande telefonkontakt med ett stort antal föräldrar, och många av dem är också med sina   
barn vid tävlingarna.   
En sak som inte förändras är att man får tämligen lite uppskattning för det arbete man lägger ner helt utan ersättning. Nytt är   
emellertid att man hos vissa föräldrar – en liten minoritet, skall sägas –  kan spåra en hårdnande attityd, där skarp kritik utdelas   
för småsaker. Jag kan förstå om någon blir upprörd över att ens telning kommit bort under en resa, (vilket inte har hänt) eller   
blivit mobbad på schackklubben, (vilket inte har hänt), men över att t.ex. betalningarna samlas in på ett sätt som man tycker   
känns ostrukturerat ??  

  En anhörig på en juniorresa uttryckte högljutt och starkt sitt missnöje över att ”vi bara tänker på barnen”! Viktigare vore att   
inrätta ungdomsresorna efter vuxna medföljares behov. Vid ett tillfälle hade ett gäng knattar gått vidare i en tävling. Föräldern   
till den bäste i laget tyckte dock att lagkamraterna var alltför svaga och tackade nej till vidare deltagande! Kanske hinner man   
inte riktigt med sitt barn så väl som man skulle önska, och kompenserar detta genom att extra hårt ”värna” vad man felaktigt tror är   
barnets intressen utåt.   
    
  Detta är som jag redan har sagt en liten minoritet, men till denna vill jag säga: Tänk på att vi jobbar gratis för ditt barn! Var rädd   
om oss! Och tycker du att en ledare verkar stressad eller överbelastad under ett arrangemang, så var inte rädd att erbjuda din hjälp.   
Det är bättre än att, som någon gjorde, läsa lusen av ledaren för att det inte finns ”kompetent personal”…  

  Nu är förstås inte allt dåligt med föräldrar, tvärtom är det mesta bra. Icke minst hjälper ett flertal aktivt till med olika sysslor vid   
tävlingarna, och vissa har gjort mer än så. Jag vill speciellt nämna Gun Brantäng, som under flera års tid har skött administrativa   
uppgifter men också schackarrangemang, och som nu drar sig tillbaka efter ett väl förrättat värv.Ett varmt tack! Ett sådant riktas   
också till vår avgående ungdomsansvarige Terry Feiff, som, förhoppningsvis tillfälligt, lämnar fosterjorden och klubbarbetet.  
                                                                                                                                                                                                       Mats Eriksson 

September 

  2-3          Äldre Junior KM 3-4 
16              ÄJKM rond 5-6 
22-24         Skol-SM i Eskilstuna 
27              ÄJKM rond 7 
  
Oktober 
  
  7              Knatterallyt 1: Prologen 
  9              Junior-DM Blixt 
14-15         YJKM 
21              Knatterallyt 2: Mölndal Cup 
  
November 
  
  2-5          Manhem Open 
  6             Junior-DM rond 1 
  9             Junior-DM rond 2 
10-12        Juniorallsvenskan kl. I 
11-12        Juniorallsvenskan kl. II 
11             Knatterallyt 3: Västkustspelen 
13             Junior-DM rond 3 
18             Flick-DM 
20             Junior-DM rond 4 
27             Junior-DM rond 5

SM i Örebro

Årets SM gick av stapeln i Örebro med Örebro SS som arrangör. Under de två första veckorna i juli kom inte mindre än 806 spelare  
till start, vilket får betraktas som en stor framgång med tanke på det vikande deltagarantalet i SM under de senaste åren. Årets tävlingar,  
som gick av stapeln i Medborgarhuset mitt i centrala Örebro, bjöd på, i Nafsetredaktörens ögon, både bra lokaler och bra arrangemang. 
Särskilt uppskattat bland deltagarna var den lilla filmsalen där alla SM-gruppens partier kunde betraktas på bildskärmar och där  
Ulf Andersson, Harry Schüssler, Ari Ziegler m fl. visade vilka duktiga schackpedagoger de är, när de kommenterade partierna. Särskilt  
spännande blev det i den sista ronden då SM-vinnaren Tom Wedberg kämpade för att hitta den avgörande vinsten mot Thomas Ernst  
i ett slutspel. Schüssler kunde, efter att ha varit nere i bokstånden på undervåningen, visa åskådarna den avgörande vinsten långt innan  
Wedberg själv hittade den. För manhemiterna,  med 35 starter, (10 fler än förra året) blev det blandade framgångar. Bästa insatsen stod  
Svante Norlander för som bl a vann sin klass 3 grupp och totalt gick upp 121 poäng i rating. Yngve Aspström stod även han för en  
mycket god insats då han kom tvåa i veteran-SM. Sören Svensson  kom precis som förra året trea i sin klass 1 grupp. Sven Degerfeldt  
kom tvåa i klass 2 två gånger! Undertecknad och Eddy Henningsson belade slutligen var sin tredje plats i klass 3. Dessutom kan  
berättas att Manhem kom tvåa i klubbtävlingen efter SK Rockaden som vann överlägset!  
                                                                                                                                                                                                            Håkan Warston 

Juniorlägret
Manhems traditionella SM-läger samlade i år hela nitton deltagare, vilket är var rekord. Vi bodde i en fritidsgård, där det fanns gott  
om utrymme för vår väl tilltagna skara. När det inte vankades schack så tog vi chansen att utöva andra aktiviteter såsom t.ex minigolf,  
fotboll och basket. På kvällarna spelades det backgammon i ansenliga mängder. Enorma schackliga framgångar fick vi tyvärr inte  
erfara, resultaten var ganska normala. Den främsta prestationen svarade Victor Nitander för, som kom tvåa i Minior-SM.   
                                                                                                                                                                                                                     Terry Feiff
 December 

  2              Knatterallyt 4: Majornapokalen 
  4              Junior-DM  rond 6 
11              Junior-DM rond 7 
12              Lussefest,  
                  Prisutdelning KM 
                    samt Skinkblixten 

MISSA INTE 
KLUBBMÄSTERSKAPET
MED START 
26 SEPTEMBER!