Dramatiskt särspel stundar i KM

Klubbmästerskapet har traditionsenligt avgjorts på tisdagar under hösten. I likhet med tidigare år var spelarna indelade i fyra grupper efter ratingtal och föregående säsongs resultat i klubb- eller vårmästerskap. Även i år har intresset från framförallt toppspelare varit svalt. Denna trend har gett ordet schackfantom en ny innebörd; Schackfantom det är en som alla hört talas om, men ingen har sett.

I KM gruppen blev det jämt skägg mellan Ulf Wesslén och Mats Welin. På tredje plats kom David Fendrich som säkert återkommer med ett fylligt reportage i nyvaknade medlemstidningen Hugget. I Kandidatgruppen segrade Martin Oxelqvist. Denne trotjänare återser vi förhoppningsvis i nästa års mästargrupp. I sista ronden av Öppna gruppen inträffade en lustig händelse. Victor Nithander som ville säkra slutsegern bjöd remi och utlöste därmed en mindre moralisk kris hos Elmer Eliasson. Sällan har man sett denne slagkraftige man så vankelmodig. Till sist accepterade han det fredliga erbjudandet. Själv råkade jag ut för liknande sak i SM 90. Då avböjde jag bara för att bli mattsatt fyra drag senare (utan att vara i tidsnöd). Det är nog mången schackspelare som någon gång fått sin jämvikt rubbad av ett remierbjudande. Även i lilla gruppen korades en vinnare. Denna gång blev det Roine Carlson efter stabilt spel.

Av de 58 deltagarna som inledde turneringen var de sex som bröt. Prisutdelning hölls i anslutning till lussefesten. Det var några stycken som jag inte nåddes av kallningen. Därför följer resultatet för samtliga pristagare nedan. Har du inte hämtat ut ditt pris tag kontakt med tävlingsledaren tillika undertecknad.

Slutresultat

KM-gruppen

1-2.Ulf Wesslén Mats Welin 7, 3. David Fendrich 5½ (9 deltagare)

Kandidatgruppen

1. Martin Oxelqvist 6, 2. Jonas Ahlqvist 5½, 3. Tor Johansson 5½ (10 deltagare)

Öppna gruppen

1. Victor Nithander 7, 2. Ola Lundkvist 6½, 3. Robert Jörn 6, 4-5. Sven Amundsson, Sophie Davidsson 5½, 6-7 Julia Almer, Elmer Eliasson (10 deltagare)

Lilla Gruppen

1. Roine Carlsson 7½, 2. Nikola Sarcevic, 3. Andreas Samuelsson-Ottgård 6½, 4. Olle Gustavsson 6, 5. Johan Granholm, 6. Jonas Olsson 5½, 7. Stig Lifvendahl, 8. Isak Michaëlsson, 9. Tommy Svensson , 10. Anders Klint 11. Edmundo Jakobsson, 12. Patrik Marklund 5, 13. Anders Götborg, 14. Veronika Ivanovska, 15. Anders Ögren, 16. Per-Axel Persson, 17. Anders Silander 4½, 18. Niklas Kleveros, 19 Carl Gustav Ekman, 20 Judit Almer, 21 Karl Hulten, 22 Karl-Johan Samuelsson, 23 Lena Lindberg 3, 24 Eva Brendelökken 2½ (28 deltagare)