Sida Ett Läkare Vad vi gör Resurser Kostnad Info. & bokning

Dr. Jan Johanisson

Jan Johannison

Spec. ortoped kir.

Familj:
Gift

Utbildning:
Jajamen.
  Dr. Kurt Haas   Dr. Julio Espinosa   Dr. Christian Åkermark
  Dr. Per H. Ågren   Dr. Ingrid Ekenman   Dr. Hans Arlestig
  Dr. Claes O. Stjärnborg   Dr. Marteinn Magnusson   Dr. Jan Johannison