Sida Ett Läkare Vad vi gör Resurser Kostnad Info. & bokning

Dr. Kurt Haas

Kurt Haas

Specialist i Ortopedisk kirurgi samt VD för Ortopediska Huset.

Född:
17.12.1946 i Wien, Österrike.

Familj:
Gift, fyra barn.

Fritidsintressen:
Skidåkning, segling och bergsvanding.

Akademiska meriter:

 • Medicinstudier - Universität Wien, 1964-1971
 • MD (läkarexamen), 17.11.1971
 • Svensk leg. läkare 1974
 • Specialist i Ortopedisk kirurgi 1978.
Vidareutbildningar:
 • AO grundkurs i Schweiz 1975.
 • AO kurs avancerad Schweiz 1977.
 • Nordisk kirurgisk förenings - efterutbildningskurs i artroskopi i Kristiansand, Norge - 1980.
 • Knä, höftledsimplantationskirurgi på Jersey, 1983.
 • AO kurs avancerad i Schweiz, 1988.
 • AO kurs - ryggkirurgi i Schweiz, 1989.
 • AO höft- och knäledsimplantationskirurgi i Bern, Schweiz - 1990.
 • Efterutbildningskurs, artroskopi i Österrike 1995.
 • Amerikanska, Brittiska och Europeiska fot- och fotledsällskapets kongress i Dublin, Irland - 1995.
 • 1:a gemensamma Österrikisk- Tyska seminariet för fotkirurgi i Wels, Österrike - 1997.
 • 10:e kongressen - Europeiska Sällskapet för armbågs- och axelkirurgi, Salzburg, Österrike - 1997.
Fellowships, scholarships etc.:
 • Olycksfallskirurgisk utbildning under ledning av Primarius Kirchmayer i Zell am Zee, Österrike - 1981.

 • Höft- och knäledsimplantationskirurgi under ledning av Prof. Ganz och Prof. Müller, Universitetssjukhuset i Bern och Lindhof, Bern - 1990.

Sjukhuspositioner och andra positioner:
 • Chefsläkare - Europakliniken och styrelseledamot Europakliniken AB 1986-1991.

 • Chefsläkare - Ortopediska Huset, VD och styrelseledamot Ortopediska Huset VU AB sedan 1991.

  Dr. Kurt Haas   Dr. Julio Espinosa   Dr. Christian Åkermark
  Dr. Per H. Ågren   Dr. Ingrid Ekenman   Dr. Hans Arlestig
  Dr. Claes O. Stjärnborg   Dr. Marteinn Magnusson   Dr. Jan Johannison