Sida Ett Läkare Vad vi gör Resurser Kostnad Info. & bokning

Dr. Julio Espinosa

Julio Espinosa

Specialist i Ortopedisk kirurgi samt styrelseledamot i Ortopediska Huset.

Född: 14.10.1944 i Wien, Österrike.

Familj:
Gift, tre barn.

Fritidsintressen:
Golf, skidåkning, tennis.

Akademiska meriter:

 • Medicinstudier i Wien 1964 - 1971
 • Läkarexamen 1971.
 • Leg. Läkare 1974.
 • Specialist i ortopedi 1979.
Vidareutbildningar:
 • AO kurs - Davos, Schweiz, 1977,1983,1988.
 • Artroskopiefterutbildning: Kristiansand, Norge 1980.
 • Artroskopiefterutbildning: Schruns, Österrike 1995.
 • Flertal efterutbildningskurser i England, lrland och Sverige.
Sjukhuspositioner och andra positioner:
 • Avdelningsläkare, biträdande överläkare central las. Västerås 1979 - 1987
 • Överläkare RFV - sjukhus i Nynåshamn 1987.
 • Sedan 1988 privatpraktiserande ortopedkirurg på Europakliniken.
 • Sedan 1991 verksam inom Ortopediska Huset.
 • Styrelseledamot i Ortopediska Huset.

  Dr. Kurt Haas   Dr. Julio Espinosa   Dr. Christian Åkermark
  Dr. Per H. Ågren   Dr. Ingrid Ekenman   Dr. Hans Arlestig
  Dr. Claes O. Stjärnborg   Dr. Marteinn Magnusson   Dr. Jan Johannison